CLINIC24 - 7g Skicka upprepande formulär utanför besök

2021-09-07 14:50:30 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet