Klimatanpassning - Inledning av konferens fjärde till femte maj (syntolkad)

2022-10-13 04:00:26 CEST

Peter Salander är konferensens moderator och inleder tillsammans med Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Integritet