Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 17

2022-12-20 16:07:33 CET

Visste du att Lantmäteriet har en mängd facktermer? Vet du till exempel när man behöver ett gravationsbevis eller hur man använder en teodolit? Andra kluriga ord: Klyvning, omarrondering, fångeshandling och geoid. På vår webbplats finns en ordlista där vi förklarar ord som kan vara svåra att förstå. Vilket är det svåraste lantmäteriord du känner till?

Integritet