Klimatanpassning - Skyfall och dagvatten - positiva exempel (syntolkad)

2022-10-13 05:29:22 CEST

Sonia Andersson, enhetschef på Boverket, presenterar positiva exempel gällande klimatanpassning i planering för skyfall/dagvatten.

Integritet