Vad visar Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar?

2024-02-16 08:50:31 CET

Våld mot barn och våld mot vuxna av närstående innebär ett stort mänskligt lidande och kan få allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för de utsatta. I vissa fall är våldet så allvarligt att personen avlider.

Socialstyrelsen utreder ett stort antal fall där ett barn har blivit grovt misshandlat av en närstående eller har dödats, eller där en vuxen person har dödats av en närstående. Syftet är att identifiera brister i samhällets skyddsnät runt den som är våldsutsatt och analysera bakomliggande orsaker till bristerna, för att samhället bättre ska kunna förebygga och stoppa våldet. Nu bjuder vi in till ett webbinarium om resultaten.

Under webbinariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

När?
Fredag den 16 februari, kl 9-11

Webbinariet är kostnadsfritt.

Målgrupp
Webbinariet riktar sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, och skolan, som är de samhällsaktörer som förekommer i Socialstyrelsens rapport. Men alla som berörs av arbetet mot våld är välkomna att delta.

Program
Du kan välja att delta i hela eller den del av webbinariet som är relevant för dig.

Kl 9.00
- Inledning och syfte med utredningarna
- Brister i ärenden som rör barn som brottsoffer
- Tid för frågor

Kl 10.00
- Brister i ärenden som rör vuxna som brottsoffer
- Tid för frågor
- Avslutning

Medverkande
Socialstyrelsens utredare Moa Mannheimer, Marie Nyman, Lotta Nilsson och Carina Hällberg, samt Socialstyrelsens jurist Shriti Radia.

Se i efterhand
Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand i cirka två veckor, via samma länk som livesändningen. Därefter publiceras en textad och en syntolkad version på socialstyrelsen.se.

Kontakt
ylva.werlinder@socialstyrelsen.se

Integritet