CLINIC24 - 1g Fast vårdkontakt och behandlande roll

2022-12-23 10:11:18 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.
Denna film ingår i introduktionen av Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet