Arena för lärande och erfarenhetsutbyte - FaR_syntolkad (19 jan 2024)

2024-02-22 11:03:13 CET

Ett livesänt webbinarium den 19 januari 2024.
Innehåll
* Status och pågående arbeten i Socialstyrelsens uppdrag om FaR
* Information om statsbidrag kopplat till FaR
* Hur kan vi öka möjligheterna att lyckas med implementering?

Mer information Socialstyrelsens uppdrag om Fysisk aktivitet på recept (FaR) finns på https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/god-och-nara-vard/framja-halsa-och-forebygga-ohalsa/

Integritet