Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 12

2022-12-13 09:34:55 CET

Visste du att gränserna på den digitala fastighetskartan inte alltid visar rätt? Noggrannheten kan skilja från enstaka centimeter till tiotals meter. Enligt lagen är det gränsmärket på marken som gäller. Det innebär att du inte utan vidare kan utgå från kartan om du vill bygga ett hus, avverka skog eller göra andra saker på din fastighet.

Integritet