Informationsmöte om avvecklingen av 2G och 3G nät

2023-05-17 09:00:00 CEST

Informationsmötet äger rum onsdag den 17 maj kl. 9.00-10.30.

Informationsmötet är ett samarrangemang med IoT Sverige, som är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som arbetar för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

Integritet