Förändringssnack Avsnitt 32: Ökad upptäckt av våld

2022-04-24 16:29:02 CEST

I det här avsnittet möter vi arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tillsammans med Åsa Frostfeldt, införandeledare på Arbetsförmedlingen.
Vi pratar om vilken roll regeringen ser att Arbetsförmedlingen har i att arbeta och stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi får också höra om hur Arbetsförmedlingen jobbat med kompetenshöjande insatser inom ämnet både internt och externt, vi får också ta del av utmaningar och framgångar från uppdraget.

Medverkande: Eva Nordmark, Åsa Frostfeldt, Nina From och Tommy Lindberg

Integritet