Klimatanpassning - Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen (syntolkad)

2022-10-13 05:04:08 CEST

Cecilia Näslund, expert på Boverket, föreläser om klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen.

Integritet