CLINIC24 - 5a Hjälpa patient att hitta tid

2022-05-02 17:08:07 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet