Information om hur man hittar och använder SMHIs och Lantmäteriets produkter

2019-02-13 11:28:53 CET

Information om hur man hittar och använder SMHIs och Lantmäteriets produkter; SMHIs öppna data med huvudavrinningsområden (nedladdningstjänst och visningstjänst) och Lantmäteriets Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning Inspire. Föredragshållare Daniel Björkert, SMHI och Rickard Hallengren, Lantmäteriet.Innehållsansvarig: Esbjörn Andersson

Integritet