Sussa FVIS Sussa samverkan - Varför vi samverkar

2023-04-20 09:00:42 CEST

Kortfilm från Sussa samverkan om varför nio regioner samverkar för att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Producerad april 2023.

Ansvarig: Thérése Siksjö, kommunikatör, kommunikationsavdelningen, Region Gävleborg

Integritet