CLINIC24 - 5h Se patientens triageutfall vid fysiskt besök

2022-04-26 10:39:21 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet