Handlingsplan för klimatanpassning (syntolkad)

2022-10-13 01:49:41 CEST

– hur fångar länsstyrelsen in kommunernas behov och perspektiv i arbetet?Anna Georgieva Lagell, Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Integritet