Syntolkad - Fråga om våld – fokusmånad i Jämtland

2022-01-10 15:20:02 CET

Jämtlands kommuner har infört en särskild fokusmånad där socialtjänsten frågar alla vuxna klienter om våld. Genom att ställa rutinmässiga frågor till alla, och inte bara på indikation, kan socialtjänsten upptäcka och hjälpa fler. I filmen berättar den regionala utvecklingsledaren samt en chef och en socialsekreterare om projektet. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning som stödjer kommuner att utveckla stödet till våldsutsatta.

Integritet