Bruegel

2019-09-29 19:31:28 CEST

När målningen "Överfallet", ett centralt verk i universitetets konstsamling, skulle undersökas för att se om den verkligen skapats av den flamländske renässansmålaren Pieter Bruegel den äldre eller av hans son Pieter Brueghel den yngre kunde studenter som läser teknisk konstvetenskap vid Stockholms universitet delta i undersökningen i utbildningssyfte. Målningen skänktes till universitetet 1884 och verket var då signerat Pieter Breughel den yngre (1564-1638) 1630. På 1970-talet hittades dock en annan signering som tydde på att det stod Bruegel den äldre, och att tillkomståret var 1567 istället för 1630.

Integritet