Naturbaserade lösningar ger flerfaldiga vinster i klimatanpassningsarbetet (syntolkad)

2022-10-13 04:34:19 CEST

Timo Persson, Klimatanpassningssamordnare och Anki Weibull, Samordnare naturbaserade lösningar, Naturvårdsverket

Integritet