Så spelar du spelet bakteriestopp – instruktion

2024-01-03 11:08:57 CET

Spelet Bakteriestopp går ut på att så fort som möjligt neutralisera alla ("elaka") bakterier genom att lägga en handtvättsbricka över ”bakteriebrickorna”. Som extra hjälp finns även tre medicinbrickor.

Spelet har tagits fram inom projektet Nya kommunikationsmodeller förebygger risker för spridning av zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens i verksamheter där barn och ungdomar träffar djur.

Samarbetspartner är Riksförbundet Sveriges 4H och flera myndigheter.

Integritet