MIN VÅRD GÄVLEBORG - 5 Digitala besök

2023-09-26 16:02:48 CEST

Utbildande film för Min vård Gävleborg riktad mot patienter.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet