Hur Skövde kommun jobbar i dialog med fastighetsägarna (syntolkad)

2022-10-13 02:48:00 CEST

Tomas Ekelund, Klimatanpassningsstrateg, Skövde kommun.

Integritet