Information om uppbyggnaden av SMHIs nya databas

2019-02-13 10:45:24 CET

Information om uppbyggnaden av SMHIs nya databas SVAR 10000 och dess innehåll, samt kopplingen mot Lantmäteriets hydrografiprodukter. Föredragshållare: Daniel Björkert, SMHIInnehållsansvarig: Esbjörn Andersson

Integritet