Riskområden för ras, skred, erosion och översvämningar (Syntolkad)

2022-10-13 04:19:22 CEST

Kerstin Konitzer, Klimatstrateg, Statens geotekniska institut (SGI) och Cecilia Alfredsson, Handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Integritet