Syntolkad - Varför ska vården uppmärksamma våld?

2022-01-10 14:35:20 CET

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan orsaka stort lidande och ohälsa för den som drabbas. Men våld syns inte alltid utanpå, och kan vara svårt för en patient att berätta om. Därför är det viktigt att vården kan ställa frågor om våld, och har rätt kunskap och resurser att möta behoven. För ju tidigare våldet upptäcks, desto bättre och effektivare stöd och behandling kan vården ge. Filmen är framtagen av SKR:s kvinnofridssatsning.

Integritet