Lära och leva i osäkra tider - del 2

2023-05-08 09:32:32 CEST

Är din skola redo att axla sin roll i totalförsvaret? Är du redo?

Textning finns att tillgå, aktivera textning genom att klicka på pratbubblan.

När vi i skolan arbetar med totalförsvar, motståndskraft och beredskap gör vi skillnad för Sverige, samtidigt som vi utgår från de styrdokument som reglerar vårt uppdrag.Här kan du ta del av en digital utbildning arrangerad av Lärarfortbildning tillsammans med Skolverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för psykologiskt försvar och Plikt- och prövningsverket.Pass 1 fokuserar på att förbereda organisationen.Pass 2 fokuserar på undervisning om totalförsvar.Du navigerar enkelt genom kapitelindelningen.Frågor som tas upp:Varför är det viktigt att skolan arbetar med tema totalförsvar?Hur förbereder och övar skolan inför höjd beredskap?Hur kan din skola arbeta konkret för att skapa motståndskraft och beredskap?Utöver arrangörerna medverkar också Upplands-bro kommun och Värmdö gymnasium som presenterar sitt konkreta arbete med detta tema. Anförande hålls av minstern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin och skolminister Lotta Edholm och samt ÖB Michael Bydén.Här finner du mer information om utbildningen, extra material och även ytterligare en del i utbildningen som tar upp övergripande information om hur skolan kan arbeta med totalförsvarskunskap på olika sätt.

Integritet