CLINIC24 - 7b Hantering av barn i Clinic24

2023-09-05 09:24:47 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet