Klimatanpassning - Göta älv (syntolkad)

2022-10-13 03:35:20 CEST

Per Bolin, sekretariatschef på Statens geotekniska institut, SGI, berättar om den ena konferensexkursionen som gick till Backa Bergö.

Integritet