En introduktion till kontroll och samverkan för att motverka ekonomisk brottslighet

2023-10-25 11:35:50 CEST

Inom Göteborgs stad finns många värden som kriminella kan omsätta till pengar och som möjliggör brottslig verksamhet. Göteborgs stad har i uppdrag att förstärka sina kontrollfunktioner och samverka internt för att motverka ekonomisk brottslighet och att oseriösa aktörer kommer åt stadens resurser. Vi får ta del av hur detta arbete är organiserat samt praktiska varningsexempel på hur oseriösa aktörer agerar och kan stoppas. Föreläsaren är Pia Eriksson, planeringsledare vid stadsledningskontoret och knuten till Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Integritet