CLINIC24 - 5e Dokumentera

2023-01-10 11:43:35 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet