Klimatanpassning - Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021 (syntolkad)

2022-10-13 03:39:11 CEST

Magnus Westerstrand, vattensamordnare i Gävle kommun, delar med sig av deras erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021.

Integritet