Klimatanpassning - Intervju med deltagare från exkursion till Backa Bergö (syntolkad)

2022-10-13 05:14:33 CEST

Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket, intervjuar deltagare från Backa Bergöexkursionen.

Integritet