Göteborgsregionens klimatanpassningsnätverk (syntolkad)

2022-10-13 02:21:59 CEST

Eva-Lena Torudd, planeringsledare klimatanpassningssamordning, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad. Digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön 2-3 juni 2021.

Integritet