CLINIC24 -5b Asynkrona meddelanden

2023-06-07 14:17:02 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet