Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 23

2022-12-20 16:19:17 CET

Visste du att Lantmäteriet avslutade 14 876 lantmäteriförrättningar 2021? En vanlig åtgärd är fastighetsreglering, där man flyttar mark mellan två fastigheter till exempel vid en försäljning. En annan vanlig åtgärd är avstyckning, vilket betyder att en bit mark tas bort från en fastighet för att skapa en helt ny fastighet. 

Integritet