TIMECARE POOL - 5 Bokningar

2021-10-08 13:03:28 CEST

Time Care Pool används av dig som är vikarie för att anmäla när du är tillgänglig för arbete och svara på bokningsförfrågningar från Visstidsbemanningen.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet