Vänner - instrumental

2022-09-14 16:47:45 CEST

Sången ingår i projektet Jag gör musik med syfte att främja språkutvecklingen hos barn i förskolan. Denna version är utan text.

Integritet