CLINIC24 - 4c Ärendelistan för specialiserad vård

2022-12-16 18:09:45 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet