Användarfall gällande vattenförsörjningen på Gotland

2019-02-13 12:28:42 CET

Användarfall gällande vattenförsörjningen på Gotland; att hitta lämpliga områden för ökad/förbättrad grundvattenbildning samt att hitta nya vattentäkter. Föredragshållare Jakob Nisell, SGU.Innehållsansvarig: Esbjörn Andersson

Integritet