Klimatanpassning - Malmö stads arbete med strategi för kustskydd (syntolkad)

2022-10-13 05:14:08 CEST

Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad och Pär Svensson, vattenstrateg Malmö stad, berättar för oss om Malmö stads arbete med Strategi för kustskydd.

Integritet