Föreningsbidrag ska vi betala till föreningar, inte stödja kriminalitet

2023-10-25 11:04:16 CEST

Inom Göteborgs stad finns många värden som kriminella kan omsätta till pengar och som möjliggör brottslig verksamhet. Göteborgs stad har i uppdrag att förstärka sina kontrollfunktioner och samverka internt för att motverka ekonomisk brottlighet och att oseriösa aktörer kommer åt stadens resurser. Vi får ta del av hur detta arbete är organiserat samt praktiska varningsexempel. I denna film berättar Soheil Hedayati – trygghetsutredare inom välfärdsbrott – hur man arbetar inom Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg.

Integritet