Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 6

2022-12-09 10:23:43 CET

Visste du att Lantmäteriets e-tjänst Sök ortnamn ger 300 träffar på ortnamn som börjar på Puk? Flera tolkningsmöjligheter finns, exempelvis personnamnet Puke. Men många av namnen innehåller ordet puke i betydelsen ond ande, trolldomsväsen, smådjävul eller Satan vilket visar att våra ortnamn speglar alla sidor av mänskliga aktiviteter och intressen, också de religiösa eller ockulta.

Integritet