Syntolkad - Våldsförebyggande arbete i skolan

2021-12-29 09:11:15 CET

Vad karaktäriserar ett tidigt våldsförebyggande arbete som har fokus på jämställdhet? Genom att involvera alla på skolan, prata om normer, och agera på ”små saker” (som skojbråk eller taskiga kommentarer) kan skolan skapa ett tryggare klimat och påverka värderingar som eleverna bär med sig i vuxenlivet. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning, med stöd av regeringen. 2021-03-29

Integritet