Social gemenskap i trygghetsboende

2023-03-13 09:55:32 CET

Inspelad: 2019-05-13%0AHur kan man skapa social gemenskap i boendet? Följ med till Mölndalsbostäders trygghetsboende där hyresgästerna fikar tillsammans, spelar spel, diskuterar böcker, går promenader, snickrar, odlar i växthus med mera.%0A%0AFilmen är en del av Klokboken för seniorbostäder – www.klokboken.nu.%0A%0AKlokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. %0A%0AMed Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag. Den är tänkt att underlätta för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare med flera som vill skapa bostäder för seniorer. %0A%0AKlokboken för seniorbostäder är ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen FoU i Väst (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer – DIABAHS). %0A%0Awww.klokboken.nu

Integritet