Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 20

2022-12-20 16:14:54 CET

Visste du att det i genomsnitt finns det fyra pantbrev per fastighet i Sverige? Det totala inteckningsbeloppet uppgår till 6 654 miljarder kronor. Under 2021 ökade beloppet med 352 miljarder kronor, en ökning med 1,4 miljarder kronor varje arbetsdag. Det är Lantmäteriet som hanterar pantbrev och inteckningar.

Integritet