CLINIC24 - 1c Vision och mål med Min vård Gävleborg

2022-12-09 12:10:47 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.
Denna film ingår i introduktionen av Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet