CLINIC24 - 7a Säkerställa att patienten finns i Clinic24

2023-01-10 16:32:51 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet