CLINIC24 - 7f Skicka enstaka formulär utanför besök

2021-09-20 13:02:03 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet