Klimatanpassning - Lägesbild i utredningen om vattenfrågor vid planering och byggande (syntolkad)

2022-10-13 05:07:58 CEST

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör på Bottenvikens Vattenmyndighet visar en lägesbild i utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande.

Integritet