Har vi råd att inte klimatanpassa? (Syntolkad)

2022-10-15 17:05:39 CEST

Går klimatanpassningen i takt med ett förändrat klimat? Och vad är en klimatanpassad räddningstjänst? Mats Bergmark, Chef förebyggande avdelningen, Medelpads Räddningstjänstförbund.

Integritet